Diensten

Fiscaliteit

BTW

Personen- en vennootschapsbelasting

Fiscale optimalisaties

Contact administratie, bezwaarprocedures,  fiscale controles

Bijstand bij bijzondere operaties zoals fusies, splitsingen en overnames

Advies: vennootschap of éénmanszaak

Advies: werknemer of zelfstandige

 

Accountancy

Boekhoudkundige verwerking, advies en controle

Opstellen van de jaarrekening

Financiële analyse

Bijstand bij kredietaanvragen, investeringsprojecten, waardebepaling van ondernemingen, overname en overlaten van ondernemingen,...

Budgettering

 

Consultancy

Overeenkomsten op het vlak van vennootschaps- en handelsrecht

Faillissementswetgeving

Familiale opvolgingsregelingen

Bemiddeling in aandeelhoudersconflicten

Het analyseren en opstellen van overeenkomsten:
     - Handelshuurovereenkomsten
     - Overeenkomsten van overdracht handelsfonds

 

Vennootschapsrecht

Ons kantoor verleent bijstand bij:

Oprichting van vennootschappen

Overname en overlaten van bedrijven

Benoemingen en ontslagen van zaakvoerders en bestuurders

Conflicten tussen aandeelhouders

Wet op de continuïteit van ondernemingen, herstructureringen

Fusies en splitsingen

 

Familiale opvolging

Wettelijke verplichtingen 

 Formaliteiten inzake inschrijving bij de Kruispuntbank

Inschrijven als BTW belastingplichtige

Registratie als aannemer

 

Stopzetting van de vennootschap

Vereffening

Begeleiding en bijstand in het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan en de vereffenaar

Opmaken tussentijdse staat van actief en passief

Formaliteiten inzake vereffening: stopzetten btw nummer - uitschrijven Kruispuntbank - stopzetten sociale kas, enz.

Fiscale aangifte, sluiting, vereffening

 Startende ondernemingen

Startersadvies

Opstellen statuten

Opmaken financieel plan

 

Diverse administratieve en wettelijke verplichtingen