KMO-portefeuille

Onderstaande zaken komen in aanmerking voor KMO-portefeuille:

Algemeen Advies: alle éénmalige adviezen die u wenst aangaande specifieke situaties, vragen, problemen of opportuniteiten. Ieder advies wordt via een bepaald stappenplan verder uitgediept. Dit advies omvat geen werken in het kader van uw periodieke verwerking van uw dossier en/of vragen naar aanleiding van de verwerking van uw dossier.
Strategisch advies en  inzake bedrijfsoverdracht en -overname vermelden wij u hierna welke gevallen hiervoor in aanmerking komen.

Wij kunnen u als ondernemer bijstaan voor de uitwerking van o.a. volgende situaties:

o Familiale opvolging
o Opvolging door Key medewerkers (Management Buy Out)
o Opvolging door een externe kandidaat (Leveraged Buy Out)
o Overname door eigenaar en investeerder (Owner Buy Out)
o Fusie met een ander bedrijf
o Splitsing van de bestaande activiteiten
o Verkoop aan een derde partij
o Overname van een ander bedrijf
o Samenwerking met een ander bedrijf
o Bijzondere transacties of structuren
o ...
 
Noodzakelijk in een succesvolle bedrijfsoverdracht is ongetwijfeld de uitwerking van het volledige traject. Het is belangrijk om bij elke onderdeel van het stappenplan de stappen de nodige aandacht te schenken en rekening te houden met de wil en de wensen van alle betrokken partijen. Een traject bestaat uit meerdere stappen:

• Rendementsanalyse
• Waardebepaling
• Financieringsmogelijkheden en -behoeften
• Benaderings- of kennismakingsgesprek
• Geheimhoudingsverklaring
• Informatiememorandum of data room
• Onderhandeling
• Letter of intent (intentieverklaring)
• Due Diligence (boekenonderzoek)
• Meewerk periode, Continuïteit van de activiteiten
• Overname overeenkomst
• Aandeelhoudersafspraken

Registreren van KMO-portefeuille. Voor meer info klik hier.

Logo