Links

IAB - Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten

BIBF - Beroepsinstituut van erkende boekhouders en belastingconsulenten

IBR - Instituut der Bedrijfsrevisoren

CBN - Commissie voor Boekhoudkundige Normen

KBO - Kruispuntbank

 KBO Public Search - opzoeken van gegevens van ondernemingen en zelfstandigen die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank

BS - Belgisch Staatsblad

Fisconet

KMOnet UNIZO

VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

NBB - Nationale Bank van België

FOD Financiën- Federale Overheidsdienst Financiën

FOD Justitie - Federale Overheidsdienst Justitie

FOD Economie - Federale Overheidsdienst Economie

Huurcalculator

VIES - Controle buitenlandse BTW nummers

Gestructureerde mededeling BTW en voorafbetalingen belastingen

 Tax on Web - personenbelasting

 Tax on web Calculator - Anonieme berekening van de personenbelasting

Aanvraag attest RSZ

 Aanvraag attesten aannemers