Revisoren

Uw jaarrekening is dé bron bij uitstek voor bedrijfs- en financiële informatie. Deze informatie is natuurlijk slechts nuttig indien zij betrouwbaar is. En betrouwbaar betekent hier een objectieve en onafhankelijke controle uitgevoerd door een bedrijfsrevisor.

Roels, Criel & C° BVBA is een revisorenkatoor aangesloten bij het Instituut van de bedrijfsrevisoren (IBR). De revisor heeft een onafhankelijke kijk en heeft zijn kennis verworven via een speciefieke opleiding en praktische ervaring. Hierdoor kan de revisor een belangrijke rol spelen bij het beantwoorden van de financiële vragen van de bedrijfsleider. Op deze manier, met het juiste advies, kan de bedrijfsleider een gegronde financiële beslissing nemen.

 De bedrijfsrevisor geeft, naast de wettelijke controleopdrachten,ook financieel-bedrijfseconomisch advies. Binnen dit werkdomein fungeert de revisor als raadgever en zal hij een objectief oordeel geven over de financiële toestand van het bedrijf. Ook het helpen van de bedrijfsleider met het interpreteren en evalueren van de cijfers en hierbij bedrijfseconomisch advies verlenen, behoort tot het takenpakket van de revisor. 

 De revisor vervult op deze manier verschillende rollen:

1)  Rol van commissaris: In deze rol voert de commissaris de wettelijk opgelegde controle uit van de financiële staten van het bedrijf uit. Zo is er betrouwbare financiële informatie beschikbaar voor alle stakeholders: aandeelhouders, leveranciers, kredietinstellingen, klanten, personeel, ....

2) Rol van controle-expert: Deze rol wordt de revisor opgelegd door de wetgever bij een fusie, splitsing, omzetting, vereffening, inbreng in natura, quasi-inbreng... Deze situaties zijn delicaat en vragen de grootste accuratesse en omzichtigheid. De revisor vervult deze wettelijke opdracht met kennis van zaken en levert op het einde een verslag af, die de garantie biedt dat de hele procedure volledig wettelijke en correct is verlopen.

3) Rol van bedrijfsadviseur: De toenemende complexiteit van onze maatschappij zorgt ervoor dat het geen evidentie meer is om de juiste beslissing te nemen bij het uitstippelen van de toekomst van uw bedrijf. Door de jarenlange ervaring kan de bedrijfsrevisor een meerwaarde bieden bij deze moeilijke vraagstukken. De revisor kan waardebepalingen uitvoeren, due diligence opstellen bij overdracht van de onderneming, administratieve evaluatie en bijstand bieden, budgetteringen opstellen, expertises uitvoeren, ...  

 

 Taken

 Commissaris - controle van de jaarrekening

Wettelijke opdrachten

 Waardebepalingen

 Due diligence (boekenonderzoek)

 

 

Roels, Criel & C° BVBA zorgt voor een persoonlijke en kwalitatieve dienstverlening.

Indien u meer informatie wenst omtrent ons kantoor kan u steeds contact met ons opnemen.

 

BVBA Roels, Criel & C° Bedrijfsrevisoren - Brusselsesteenweg 415/01- 9230 Wetteren

Telefoon: 09/326.96.00 - Fax: 09/326.96.09 - E-mail: info@roelscriel.be